Benjo #8 – Ett litet ljud

8

Ett litet tecken på uppskattning räcker långt när man är trött.